Kategoria Dzieciństwo Gorszych Szans

W ostatnich dziesięcioleciach świat poczynił niesamowite postępy dla dzieci, ale postęp ten nie został rozłożony równo ani sprawiedliwie. Miliony dzieci na całym świecie zmagają się z ogromnymi trudnościami. Doświadczają przemocy, wykorzystywania seksualnego, są ofiarami porwań, morderstw i handlu. Pozbawia się je możliwości kształcenia, zmusza do pracy, do wczesnego małżeństwa i macierzyństwa. Wykorzystuje w wojnach. Te dzieci, które czas powinny spędzać na zabawie i nauce, często walczą o to, żeby przeżyć jeszcze jeden, kolejny dzień.

Blok filmów dokumentalnych „Dzieciństwo gorszych szans” został stworzony we współpracy Fundacji HumanDoc z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, która od 30 lat chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dzieci, które doświadczają nadużyć, po prostu z powodu tego, kim są lub gdzie mieszkają.